Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto. Kinų patarlė

SERTIFIKAVIMO
  KAINOS /       
DERYBOS  
NT brokerė Asta Samulionytė


Nuorodos


Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo reglamentavimas:

Susijusios nuorodos:

  • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788 ; 2001, Nr. 101-3597 ; 2002, Nr. 124-5625 ; 2003, Nr. 104-4649 , Nr. 123-5592 ; 2004, Nr. 73- 2545; 2005, Nr. 143-5175);
  • Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150 , Nr. 91-3907 ; 2003, Nr. 33-1392 ; 2004, Nr. 116-4349 );
  • Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611 );
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Į S A K Y M A S „DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRAŠO“ PATVIRTINIMO; 2009 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-677, (Žin., 2009-11-14 Nr.136-5963).
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Į S A K Y M A S DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.09:2005 „TEISĖS ATLIKTI PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMĄ ĮGIJIMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO; 2005 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-641, Vilnius.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo priežiūros institucijos:

Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Statybos produkcijos sertifikavimo centras: Teisės aktai

 

Tyrimų partneriai:

Panevėžio kolegija
Technologijų katedra
http://www.panko.lt

 

Veiklos partneriai:

UAB „Termoviza“
Pastatų termoviziniai tyrimai
http://www.termoviza.lt

 

 

UAB „Mėtupė“ tel. 8 673 99427, 8 686 80860, Ukmergės g. 2-1, LT - 35201 Panevėžys. UAB „Mėtupė“. Visos teisės saugomos.